Εγκαταστάσεις-Πρόσβαση


Το Π.Τ.Δ.Ε. και το Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. βρίσκονται στη Νέα Χηλή (2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής) (Εικόνα 6(α)).

Όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 6(β), το Π.Τ.Δ.Ε. στεγάζεται στα ακόλουθα τέσσερα κτήρια:

  • στο (παλαιό) κτήριο Α στεγάζονται γραφεία Προσωπικού του Τμήματος, χώρος για τους φοιτητές των ΠΜΣ, εργαστήρια, η Βιβλιοθήκη, οι αίθουσες διδασκαλίας 4, 9, 10 και το αμφιθέατρο, χωρητικότητας περίπου 40, 70, 70 και 100 ατόμων, αντιστοίχως
  • στο (νέο) κτήριο Β στεγάζονται η αίθουσα Συνελεύσεων & Τηλεματικής, η Γραμματεία του Τμήματος, οι Γραμματείες των Τομέων, γραφεία προσωπικού, σπουδαστήρια, η αίθουσα «Θεμέλιο» και το κυλικείο
  • στο κτήριο Γ στεγάζονται η αίθουσα Καραθεοδωρή χωρητικότητας περίπου 200 ατόμων, η αίθουσα Εικαστικών και Μουσικής, καθώς και η Φοιτητική Λέσχη
  • στο (ΠΡΟΚΑΤ) κτήριο Δ στεγάζονται η Αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ χωρητικότητας περίπου 130 ατόμων, η αίθουσα διδασκαλίας και εργαστήρια.

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζονται λεπτομερώς οι χώροι στέγασης του Π.Τ.Δ.Ε. ανά κτήριο και χρήση.

 

 

α                                                              β

 

 

Σχήμα 6: (α) Επισήμανση της θέσης του Π.Τ.Δ.Ε. στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και (β) Αποτύπωση της οργάνωσης του κτηριακού συμπλέγματος όπου στεγάζεται το Π.Τ.Δ.Ε.(Επιμέλεια Μέλος ΕΔΙΠ Σοφία Χατζηλεοντιάδου)

 

Σχήμα 7. Οι χώροι στέγασης του Π.Τ.Δ.Ε. ανά κτίριο και η χρήση τους(Επιμέλεια από τη Σοφία Χατζηλεοντιάδου, μέλος ΕΔΙΠ)

 

 

Διεύθυνση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη
25510 30024
secr@eled.duth.gr

www.eled.duth.gr