Διοίκηση


Πρόεδρος:
Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης
Τηλ. 25510 30035
Fax. 25510 30035
Email: xsakonid@eled.duth.gr
URL:

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:
Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά
Τηλ. 25510 30010
Fax. 25510 30010
Email: dsakka@eled.duth.gr
URL: