Γραμματεία


Ελένη Παπανικολάου (Αναπληρώτρια Γραμματέας)

Παναγιώτα Φουντουκίδη (Διοικητικό προσωπικό)

 

 

 

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68131

Αλεξανδρούπολη