Γραμματεία


Γραμματεία:
κ. Ελένη Παπανικολάου
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 30024
Fax: 25510 30020
Email: epapanik@eled.duth.gr

Διεύθυνση:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη
Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη