Όνομα/Name: anikolop
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
4Ε0 4Ε0 Educational software skills development 5 Κανένα
2Ε16 2Ε16 Educational Technology skills development 5 No
Ε202 INTRODUCTION OF ICT IN EDUCATION 3 5 Κανένα