Όνομα/Name: anikolop
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
4Ε26 4Ε26 Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς II
2Ε19 2Ε19 Ξένη Γλώσσα – Γλώσσα Ειδικότητας ΙI (Γαλλικά)
3Ε24 3Ε24 Γαλλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι
1Ε11 1Ε11 Γαλλικά Ξένη Γλώσσα I Αίθουσα 3α ξένων γλωσσών Τετάρτη 11.00-13.30 5
8Ε0 8Ε0 Γραμμική Άλγεβρα 5 Κανένα
4Ε1 4Ε1 Εισαγωγή στην Φιλοσοφία
8Ε0000 8Ε0000 Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική 5 Κανένα
8Ε00 8Ε00 Η Επίλυση Προβλήματος στη Μαθηματική Σκέψη 5 Κανένα
6Ε12 6Ε12 Πειραματική διδασκαλία Φυσικής
8Υ1 8Υ1 Πτυχιακή εργασία 15