Ανακοινώσεις

24/11/2017: Γαλλική Γλώσσα 3ου εξαμήνου
24/11/2017: Σεμινάριο στην Ελληνική Γλώσσα (Πρόγραμμα Εξομοίωσης)
24/11/2017: Σεμινάριο στη διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας
21/11/2017: Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ
20/11/2017: Δήλωση μαθημάτων για τους φοιτητές της Εξομοίωσης
20/11/2017: Αναπλήρωση του μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
20/11/2017: Module: English for Specific Purposes
19/11/2017: Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Επικαιροποιημένο)
15/11/2017: Δήλωση Μαθημάτων των φοιτητών του Προγράμματος Εξομοίωσης
15/11/2017: Πρόγραμμα Ιαπωνικού Ιδρύματος 2018
15/11/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
15/11/2017: Αναβολή και Αναπλήρωση του μαθήματος ΓΑΛΛΙΚΑ 3ου Εξαμήνου
13/11/2017: Ημερομηνία Ορκωμοσίας
10/11/2017: Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής ελέγχου εκλογιμότητας και ανάδειξης υποψηφίου για την κατάληψη θέσης Διευθυντή Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
10/11/2017: Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής ελέγχου εκλογιμότητας και ανάδειξης υποψηφίου για την κατάληψη θέσης Διευθυντή Τομέα Θετικών Επιστημών
10/11/2017: Πρόσκληση για τη Συνέντευξη των υποψηφίων φοίτησης στο ΠΜΣ "Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής" [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
09/11/2017: Σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών με τίτλο "ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ"
08/11/2017: Αναβολή του μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
07/11/2017: Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων
07/11/2017: Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
07/11/2017:

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google