Δημοσίευση ανακοίνωσης προκηρύξεων θέσεων Καθηγητών (ΦΕΚ 1701/12.06.2024 τ. Γ’) (ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/53977/1396/19-06-2024)


ανακοίνωση_1701