Διδασκαλείο


Το διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), κατεύθυνση Γενικής Αγωγής, “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ” του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε με το ΠΔ. 135 (ΦΕΚ 135 τχ. Α΄, 2 Αυγούστου 2005). Η δομή και η λειτουργία του Διδασκαλείου “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ” καθοριζόταν από τον ν. 2327/31.07.1995. Η έναρξη της εκπαιδευτικής του λειτουργίας προβλεπόταν για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Δέχθηκε τους πρώτους υποψηφίους το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και λειτούργησε την περίοδο 2008-2012, οπότε και ανεστάλη η λειτουργία όλων των Διδασκαλείων της χώρας.

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αριθμ. 630/20-03-2007) το Διδασκαλείο “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ” του Π.Τ.Δ.Ε. στεγάστηκε στο νεοκλασικό διατηρητέο κτήριο της παλαιάς Γραμματείας της Ιατρικής, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ιωακείμ Καβύρη στην Αλεξανδρούπολη.

Σκοπός του Διδασκαλείου “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ” ήταν η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό το Διδασκαλείο επιδίωκε:

α) να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

β) να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας

γ) να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Διδασκαλείου άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

To Διδασκαλείο εδώ και λίγα χρόνια βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας με Υπουργική Απόφαση.