Διδασκαλείο


Το διδασκαλείο Θεόδωρος Κάστανος ιδρύθηκε σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα αρ.135/26-07-2005 (ΦΕΚ 193/2-08-2005, τ.Α) στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού ιωακείμ Καβείρη και στεγάστηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σε ισόγειο της παλιάς Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής . Εντάσσεται  στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Διδασκαλείου άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Στην 9η συνεδρίαση της ΓΣ του ΠΤΔΕ μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος Καθηγήτριας κας Ελενη Ταρατόρη διεξήχθη η πρώτη εκλογή οργάνων διοίκησης (Προέδρου και Αντιπροέδρων)του Διδασκαλείου με την ανάδειξη των:

1. Καθηγήτρια Αγγελική Δαβάζογλου, ως Πρόεδρο του Διδασκαλείου του ΠΤΔΕ

2. Αναπληρωτής Καθηγητής Παύλος Μίχας, ως Αντιπρόεδρος του διδασκαλείου του ΠΤΔΕ

3. Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Μακρής ,ως Αντιπρόεδρος του διδασκαλείου του ΠΤΔΕ