Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης


ΦΕΚ ίδρυσης: 102/ 31.07.1990, τ. Α’

Διευθυντής: Θεόδωρος Κεβρεκίδης, Καθηγητής.

Το Εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ, καθώς και άλλων τμημάτων του Δ.Π.Θ., σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, Βιολογίας, Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Αγωγής. Έχει αναπτύξει πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων, με δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης συνεργάζεται με μέλη άλλων τμημάτων του Δ.Π.Θ.αλλά και με ελληνικά και ευρωπαϊκά κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα.