Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+


  • Κινητικότητα για σπουδές

Το πρόγραμμα «Κινητικότητα για σπουδές» (http://erasmus.duth.gr/node/4) αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος Σπουδών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, έπειτα από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η μετακίνηση για σπουδές πραγματοποιείται κατά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, σε ένα από τα Τμήματα του εξωτερικού με τα οποία το Π.Τ.Δ.Ε. έχει συνάψει       διμερή                 συμφωνία.                      Τα               Τμήματα  αυτά                         βρίσκονται εδώ: http://erasmus.duth.gr/agreementstudents?field_country_tid=All&field_department_t id=56

Προκήρυξη Erasmus+ 2023-2024_eled

Κριτήρια επιλογής_eled

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

συμφωνίες eled

Αίτηση υποψηφιότητας _eled

 

9.1.2. Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα «Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση» (http://erasmus.duth.gr/node/14) αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 4ο έτος Σπουδών, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και τους πρόσφατα αποφοίτους καθενός από τους τρεις κύκλους Σπουδών, οι οποίοι προτίθενται να μετακινηθούν σε μια χώρα που συμμετέχει στο Erasmus+, δηλαδή στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και στην υπό ένταξη χώρα Τουρκία. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, έπειτα από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας αναγνώρισης των μαθημάτων που διδάσκονται οι φοιτητές σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, μετά από την επιστροφή από το εξωτερικό, ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. αίτηση αναγνώρισης των μαθημάτων που παρακολούθησε και επιτυχώς εξετάσθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+. Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) σχετική εισήγηση από τον ακαδημαϊκό συντονιστή, β) αναλυτική βαθμολογία στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος του εξωτερικού (transcript of records) που επιθυμεί αναγνώριση και (γ) τα περιγράμματα των προς αναγνώριση μαθημάτων. Η Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. προωθεί τις αιτήσεις στους διδάσκοντες των προς αναγνώριση μαθημάτων, μέσω του Τομέα που ανήκουν. Οι διδάσκοντες εισηγούνται σχετικά στη συνεδρίαση του Τομέα και, ακολούθως, ο Τομέας ενημερώνει εγγράφως για την απόφαση της συνεδρίασης του Τομέα τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Erasmus Πρακτική Άσκηση 2023/24

Prosklisi_Erasmus_Traineeships_2023-2024_PTDE μαρτιος

Kritiria_Traineeships_PTDE

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες (1)

Aitisi_Ypopsifiotitas_Erasmus_Traineeships_PTDE

 

Sympliromatiki_Prosklisi_Erasmus_Traineeships_2023-2024_PTDE μαρτιος