Παιδαγωγικά Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων


Χρήσιμες Διευθύνσεις Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Παιδαγωγικά Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αθηνών http://www.cc.uoa.gr/ptde/
Θεσσαλονίκης http://www.eled.auth.gr
Πάτρας http://www.elemedu.upatras.gr
Ιωαννίνων http://www.uoi.gr/schools/edu/ptde/
Βόλου http://www.pre.uth.gr
Ρόδου http://www.rhodes.aegean.gr/