Εργαστήρια


Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ)

Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

Φυσικών Επιστημών

Μαθηματικών και Πληροφορικής 

Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Γεωλογίας-Γεωγραφίας

Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας

Έρευνας και Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας