Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών


Ο Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ελληνικής Γλώσσας, της Ελληνικής Γραμματείας (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης), της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Παιδικής Λογοτεχνίας, της Φιλοσοφίας, Θρησκειολογίας, της Ιστορίας (Ελληνικής και Παγκόσμιας), της Αισθητικής Αγωγής, του Θεάτρου, της Μουσικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Εργαστήριο Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας

Εργαστήριο Έρευνας και Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας