Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες


 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Καθηγήτρια Αγγελική Ευθυμίου, Γλωσσολογία: Λεξικολογία, Μορφολογία

Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά, Κοινωνική Ψυχολογία

 

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

Αντωνίου Μαρία

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ