Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών


Ο Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ελληνικής Γλώσσας, της Ελληνικής Γραμματείας (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης), της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Παιδικής Λογοτεχνίας,  Θρησκειολογίας, της Ιστορίας (Ελληνικής και Παγκόσμιας), της Αισθητικής Αγωγής, της Μουσικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Καθηγήτρια Αγγελική Ευθυμίου, Γλωσσολογία: Λεξικολογία, Μορφολογία

Καθηγήτρια Βασιλική Θεοδώρου, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά, Κοινωνική Ψυχολογία

Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Γαλαντόμος, Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

Βασιλική Βασιλούδη

Εργαστήριο Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας

Εργαστήριο Έρευνας και Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας