Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών


Ο Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ελληνικής Γλώσσας, της Ελληνικής Γραμματείας (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης), της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Παιδικής Λογοτεχνίας,  Θρησκειολογίας, της Ιστορίας (Ελληνικής και Παγκόσμιας), της Αισθητικής Αγωγής, της Μουσικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Καθηγήτρια Αγγελική Ευθυμίου, Γλωσσολογία: Λεξικολογία, Μορφολογία

Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά, Κοινωνική Ψυχολογία

 

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

Αντωνίου Μαρία

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας

 Έρευνας και Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας