Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής


Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης.

Στόχοι mτου Εργαστηρίου είναι:

 • η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα πληροφορικής,
 • η υποστήριξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στα μαθηματικά, στην πληροφορική και στα άλλα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα,
 • η ανάπτυξη της έρευνας στη διδακτική των θετικών και των άλλων επιστημών ( π.χ. ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού, λειτουργία τηλεματικής τάξης, μάθηση από απόσταση),
 • ο συντονισμός και η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 • η στήριξη μελλοντικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος

Το εργαστήριο διαθέτει: Δίκτυο είκοσι πέντε (25) υπολογιστών συνδεδεμένους στο διαδίκτυο, εξοπλισμό που μπορεί να στηρίξει εκπαιδευτικές και άλλες υπολογιστικές δραστηριότητες, τράπεζα εκπαιδευτικού λογισμικού και διακομιστή υπολογιστή.

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου

 • γίνεται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στα πλάισια των μαθημάτων “Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι”, “Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ”, “Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO”, “Πληροφορική-Προγραμματισμός (Visual Basic)”, “Εισαγωγή στα Πολυμέσα”, “Στατιστική”.
 • το χρησιμοποιούν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να εξασκηθούν στη χρήση Η/Υ, να δακτυλογραφήσουν πτυχιακές και άλλες εργασίες τους ή να χρησιμοποιήσουν κάποιο λογισμικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ως ανοικτού εργαστηρίου.
 • χρησιμοποιείται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης της περιοχής σε θέματα πληροφορικής και για την πραγματοποίηση διδασκαλιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε μαθητές των σχολείων της περιοχής.
 • υποστηρίζεται η ιστοσελίδα ¨Θράκη η Γη του Ορφέα¨.

Προσωπικό

 • Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης, Διευθυντής
 • Γεράσιμος Κέκκερης, Καθηγητής
 • Άγγελος Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γεώργιος Φαχιρίδης, ΕΔΙΠ
 • Ελένη Παπαντή, ΕΤΕΠ