Τομέας Θετικών Επιστημών


Διευθυντής: Άγγελος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Τομέας Θετικών Επιστημών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, της Οικολογίας, της Γεωγραφίας, της Γεωλογίας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Χημείας Περιβάλλοντος, της Ανάλυσης Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες και της Διδακτικής των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

  • Καθηγητής Θεόδωρος Κεβρεκίδης, Βιολογία-Οικολογία με έμφαση στη Θαλάσσια εθνική Πανίδα και Χλωρίδα
  • Καθηγητής Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χημεία με έμφαση στη Διδακτική της Χημείας και στην    Οργανική Χημεία
  • Καθηγήτρια Αγγελική Ρόκκα, Επιστήμες της Γης με έμφαση στη Γεωλογία και τη Γεωγραφία
  • Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης, Διδακτική των Μαθηματικών
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μάρκος, Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

  • Άννα Κλώθου
  • Θεοδώρα Μπουμπόναρη
  • Σοφία Χατζηλεοντιάδου

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ

  • Αμαλία Ναλμπάντη
  • Ελένη Παπαντή

 

 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Γεωλογίας-Γεωγραφίας