Τομέας Θετικών Επιστημών


Ο Τομέας Θετικών Επιστημών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, της Οικολογίας, της Γεωγραφίας, της Γεωλογίας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Χημείας Περιβάλλοντος, της Ανάλυσης Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες και της Διδακτικής των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.

Διευθυντής Τομέα: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Μόγιας (θητεία έως και τις 31/08/2020).

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Γεωλογίας-Γεωγραφίας