Θετικές Επιστήμες


ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 • Καθηγητής Θεόδωρος Κεβρεκίδης, Βιολογία-Οικολογία με έμφαση στη Θαλάσσια εθνική Πανίδα και Χλωρίδα
 • Καθηγητής Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χημεία με έμφαση στη Διδακτική της Χημείας και στην    Οργανική Χημεία
 • Καθηγήτρια Αγγελική Ρόκκα, Επιστήμες της Γης με έμφαση στη Γεωλογία και τη Γεωγραφία
 • Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης, Διδακτική των Μαθηματικών
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μάρκος, Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Ζουπίδης, Φυσική και η Διδακτική της
 • Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Μόγιας, Αγωγή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

 • Άννα Κλώθου
 • Θεοδώρα Μπουμπόναρη
 • Σοφία Χατζηλεοντιάδου

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ

 • Αμαλία Ναλμπάντη
 • Ελένη Παπαντή

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ