Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ)

Εργαστήριο Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Εργαστήριο Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης