Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Βεργέτη

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγήτρια Μαρία Βεργέτη, Κοινωνιολογία

Καθηγητής Αθανάσιος Καραφύλλης, Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία Εκπαίδευσης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόκκινος, Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου, Σχολική Παιδαγωγική

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Θεοδώρου, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρίνα Κουγιουρούκη, Διδακτική Μεθοδολογία

Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Κουτσοκλένης, Παιδαγωγική της Ένταξης:Εκπαίδευση Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Επίκουρος Καθηγητής Συμεών Παπαδόπουλος, Παιδαγωγική του Θεάτρου

 

 

Μέλη ΕΔΙΠ

Αρχοντία Φουτσιτζή

 

Μέλη ΕΤΕΠ

Σοφία Μανούση

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ)

Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης