Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


Διευθύντρια: Πελαγία Στραβάκου, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγήτρια Μαρία Βεργέτη, Κοινωνιολογία

Καθηγητής Αθανάσιος Καραφύλλης, Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία Εκπαίδευσης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόκκινος, Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Θεοδώρου, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρίνα Κουγιουρούκη, Διδακτική Μεθοδολογία

Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Κουτσοκλένης, Παιδαγωγική της Ένταξης:Εκπαίδευση Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Επίκουρος Καθηγητής Συμεών Παπαδόπουλος, Παιδαγωγική του Θεάτρου

Επίκουρος Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου, Σχολική Παιδαγωγική

 

 Μέλη ΕΔΙΠ

Αρχοντία Φουτσιτζή

Μέλη ΕΤΕΠ

Σοφία Μανούση

 

Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ)

Εργαστήριο Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Εργαστήριο Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης