Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


Διευθυντής:

Καθηγητής Νίκος Μακρής , Γνωστική Ψυχολογία

Μέλη ΔΕΠ

 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόκκινος, Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Καθηγητής Αθανάσιος Καραφύλλης, Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία Εκπαίδευσης
 • Καθηγητής Παναγιώτης Γιαγκουνίδης, Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βεργέτη, Κοινωνιολογία
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρίνα Κουγιουρούκη, Διδακτική Μεθοδολογία
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου, Σχολική Παιδαγωγική
 • Επίκουρος Καθηγητής Συμεών Παπαδόπουλος, Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Θεοδώρου, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση
 • Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Κουτσοκλένης

 Μέλη ΕΔΙΠ

 • Αρχοντία Φουτσιτζή

Μέλη ΕΤΕΠ

 • Σοφία Μανούση

Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων Εργαστήριο

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ)

Εργαστήριο Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Εργαστήριο Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης