Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων


ΦΕΚ ίδρυσης: 117/03.6.1998, τ. Α

Διευθύντρια: Μαρίνα Κουγιουρούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Στο εργαστήριο αυτό, που είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, οι φοιτητές ασκούνται:
α) Με τη χρήση Μικροδιδασκαλιών (Microteachings) σε διάφορες διδακτικές δεξιότητες, στην τεχνική της διδασκαλίας εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα (των D. Allen, K. Ryan, του Παν/μίου Stanford, το γνωστικό μοντέλο κ.ά.). Οι μικροδιδακαλίες γίνονται σε εικονική τάξη από 15μελείς ομάδες φοιτητών, με τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Οι μικροδιδακαλίες προσφέρονται στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία Ι» (Δ΄ εξάμηνο).

β) Με την εφαρμογή της μεθόδου project: οι φοιτητές εξοικειώνονται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε ό,τι αφορά στη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων που προβλέπεται σήμερα από το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση κυρίως της μεθόδου project και της ομαδικής διδασκαλίας. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αποτίμηση της διδασκαλίας. Η εφαρμογή της μεθόδου project γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ» (Ε΄ εξάμηνο).