Εργαστήριο Κοινωνικών Ομάδων και Παιδαγωγικής του Θεάτρου


ΦΕΚ ίδρυσης: 324/15.02.2016, τ. Β’

Διευθύντρια: Μαρία Βεργέτη, Καθηγήτρια

Σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι η μελέτη και έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θεμάτων σχετικών με την επιστήμη της Κοινωνιολογίας, με τον επιστημονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, με τον επιστημονικό κλάδο της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και ευρύτερα με τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες. Σκοπός του Εργαστηρίου αποτελεί, επίσης, η συνεργασία με αντίστοιχα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων και κυρίως όσων έχουν σχέση με τον θεσμό της εκπαίδευσης. Στις σύγχρονες συνεχώς μεταβαλλόμενες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η μελέτη της κοινωνικής αλλαγής και η προώθηση πολυπολιτισμικών και διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αποτελεί αναγκαιότητα. Το θέατρο, ως διαδικασία παιδείας και πολιτισμού δημιουργεί και ισχυροποιεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις.