Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


Διευθύντρια:

Επίκουρος Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου

Μέλη ΔΕΠ

 • Καθηγήτρια Μαρία Βεργέτη, Κοινωνιολογία
 • Καθηγητής Αθανάσιος Καραφύλλης, Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία Εκπαίδευσης
 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόκκινος, Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρίνα Κουγιουρούκη, Διδακτική Μεθοδολογία
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου, Σχολική Παιδαγωγική
 • Επίκουρος Καθηγητής Συμεών Παπαδόπουλος, Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Θεοδώρου, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

 Μέλη ΕΔΙΠ

 • Αρχοντία Φουτσιτζή

Μέλη ΕΤΕΠ

 • Σοφία Μανούση

 

 

Εργαστήρια του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

 • Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων
 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών(ΕΕΨΕΕΑ)
 • Εργαστήριο Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Εργαστήριο Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης