Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών


Σκοπός της λειτουργίας του Τομέα είναι:

  1. Η προετοιμασία νέων επιστημόνων στη γενικότερη αποστολή του Τμήματος και σε συγκεκριμένους τομείς και δράσης της κοινωνικής ζωής της Ελληνικής κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την έρευνα και τη μετάδοση των πορισμάτων αυτής είτε με τη διδασκαλία και την πρακτική εφαρμογή με φροντιστηριακές η εργαστηριακές ασκήσεις, των όσων θεωρητικά διδάσκονται έτσι ώστε να εμπεδώνονται οι γνώσεις και να προσανατολίζονται οι σκοποί του Τομέα.
  2. Να καλλιεργεί και να προάγει την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία των γνωστικών περιοχών που αναφέρονται στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
  3. Να καλλιεργεί και να προάγει την παιδαγωγική επιστήμη γενικότερα που είναι η κύρια αποστολή του Παιδαγωγικού Τμήματος σε συνδυασμό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.
  4. Να μελετά και να ερευνά τις επιστημονικές περιοχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας της ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, ελληνικής και παγκόσμιας, της αισθητικής αγωγής, μουσικής, και φυσικής αγωγής, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας και τέλος, της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, της οργάνωσης της ελληνικής πολιτείας, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιβάλλον.
  5. Να παρέχει άρτια και μεθοδική εκπαίδευση και να καταρτίζει ικανούς επιστήμονες για τη μελλοντική και επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον παιδαγωγικό κλάδο ειδικότερα, ή σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής.
  6. Να οργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια πάνω σε θέματα που αναφέρονται στις γνωστικές περιοχές του Τομέα ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης, υλοποιώντας παράλληλα και τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 16 του Συντάγματος 1975/1986).

Προσωπικό
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής, Ιωάννης Πετρόπουλος (25510-30037)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ιωάννης Πετρόπουλος, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Τριανταφυλλιά Σαραφίδου, Νεοελληνική Γλώσσα, Ανάλυση του Λόγου
Βασιλική Θεοδώρου, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Ιωάννης Βασιλαράκης, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Παιδαγωγική Λογοτεχνία
Μαρία Βεργέτη, Κοινωνιολογία

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Βασίλης Μπάρος Διαπολιτισμική Αγωγή
Αγγελική Ευθυμίου,Υφολογία-Σημασιολογία

ΕΤΕΠ
Χαρίκλεια Νεοφωτίστου