Τομέας Θετικών Επιστημών


Σκοπός της λειτουργίας του Τομέα είναι:

  1. Να καλλιεργεί και να προάγει την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία των γνωστικών περιοχών που αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα σπουδών και είναι οι ακόλουθες: Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Οικολογία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χημεία Περιβάλλοντος και Διδακτική των ανωτέρω.
  2. Να καλλιεργεί την επιστήμη γενικότερα που είναι η κύρια αποστολή του Τμήματος σε συνδυασμό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.
  3. Να παρέχει άρτια και μεθοδική εκπαίδευση και να καταρτίζει ικανούς επιστήμονες για τη μελλοντική και επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον παιδαγωγικό κλάδο ειδικότερα ή σε άλλους Τομείς της επιστήμης και κοινωνικής ζωής.
  4. Να οργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια πάνω σε θέματα που αναφέρονται στις γνωστικές περιοχές του Τομέα ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης.

Προσωπικό
Διευθυντής: Γεώργιος Παπαγεωργίου(25510-30106)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Θωμάς Βουγιουκλής, Μαθηματικά
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χημεία, με έμφαση στη Διδακτική της Χημείας και στην Οργανική Χημεία
Θεόδωρος Κεβρεκίδης, Βιολογία και Οικολογία, με έμφαση στη θαλάσσια Πανίδα και Χλωρίδα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Γεράσιμος Κέκκερης, Πληροφορική με έμφαση στις εφαρμογές των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή
Παύλος Μίχας, Διδακτική Φυσικών Επιστημών
Χαράλαμπος Σακονίδης, Διδακτική των Μαθηματικών
Aγελική Ρόκκα, Επιστήμες της Γης, Γεωγραφία και Γεωλογία

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΕΤΕΠ
Ελένη Παπαντή
Δημήτριος Καλογιάννης