Όνομα/Name: Άννα Σάγγου
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
4Υ3 4Υ3 Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία
6Ε23 Σύγχρονες προσεγγίσεις της λογοτεχνίας 5