Όνομα/Name: Ιωάννης Σιγούρος
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
2Ε16 2Ε16 Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες Αμφιθέατρο Τετάρτη 14:00-16:00 5 Κανένα