Όνομα/Name: Αικατερίνη Μαυρομαρά
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
2Ε19 2Ε19 Ξένη Γλώσσα – Γλώσσα Ειδικότητας ΙI (Γαλλικά)
1Ε11 1Ε11 Γαλλικά Ξένη Γλώσσα I Αίθουσα 3α ξένων γλωσσών Τετάρτη 11.00-13.30 5