Εξετάσεις Σεπτεμβρίου των μαθημάτων ” Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία & Εκπαιδευτική Πράξη”, Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία & Πολυγραμματισμοί στην Αθμια Εκπαίδευση” και “Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας”


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤ. 2021_ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤ. 2021_ΠΑΙΔΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤ. 2021_ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Εξετάσεις μαθημάτων Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίνας Κουγιουρούκη


Σεπτέμβριος2021_εξέταση_Μέσα_Διδασκαλίας

Σεπτέμβριος2021_εξέταση_Θεωρία_και_Πράξη_της_Διδασκαλίας

Σεπτέμβριος2021_εξέταση_Διδακτική_Μεθοδολογία_Ι_μικροδιδασκαλίες

Σεπτέμβριος2021_εξέταση_Διδακτική_Μεθοδολογία_ΙΙ_μέθοδος_project