Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03193/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Το μάθημα αναφέρεται στην επιλογή, ενσωμάτωση και υλοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και πως βοηθούν οι Νέες Τεχνολογίες στο να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική με τη χρήση τους.

Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει το θεωρητικό υπόβαθρο για κάθε εκπαιδευτικό που θα ξεκινήσει  να συμπεριλαμβάνει τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μάθημά του συνθέτοντας τεχνικές, θεωρίες και εργαλεία, άλλοτε δοκιμασμένα και  άλλοτε καινοτόμα (Σ1-Σ4):. Ειδικότερα απαντά στα παρακάτω ερωτήματα

 1. Πώς η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία θα δημιουργήσει καλύτερο παιδαγωγικό περιβάλλον (ΜΑ1-ΜΑ4)
 2. Πώς η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόμενό της(ΜΑ9);
 3. Μήπως ο νέος τρόπος διδασκαλίας λαμβάνει υπόψη όλους τους συμμετέχοντες μαθητές (ΜΑ5);
 4. Ποιά είναι μεθοδολογία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ψηφιακού διδακτικού υλικού και ποιό μοντέλο διδασκαλίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση (ΜΑ9);
 5. 5. Στην τάξη οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο, ως οπτικό βοήθημα ή ως εργαλείο αξιολόγησης για τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία (ΜΑ6-ΜΑ8;

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, να δημιουργούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και να σχεδιάζουν σενάρια μαθημάτων στα οποία θα προβλέπεται η χρήση των ΤΠΕ.

 

Γενικές Ικανότητες
 
   
 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος αυτού σε συνδυασμό με την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Πληροφορική» του 4ου εξ. Σπουδών και του μαθήματος «Εκπαιδευτικό Λογισμικό» του 4ου εξ. Σπουδών, υπερκαλύπτουν τα μαθήματα που διδάσκονται και τις δεξιότητες που παρέχονται στην επιμόρφωση β’Επιπέδου -πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Γ’ ΚΠΣ (http://b-epipedo.cti.gr/portal/ ) (ΜΑ1-ΜΑ9).

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Γίνονται εβδομαδιαίες διαλέξεις και επιπλέον οι φοιτητές/τριες αναρτούν πέντε (5) εργασίες στον ιστότοπο του μαθήματος στο eClass. Επιμέρους κεφάλαια:

 1. Περιγραφή διαθέσιμων τεχνολογιών αλλά και της τεχνογνωσίας που απαιτείται ώστε να αποφασίζει κανείς πότε και γιατί μία τεχνολογία μπορεί ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
 2. Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση
 3. Σχεδίαση τεχνολογικά ενισχυμένης μαθησιακής εμπειρίας
 4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικές συνθήκες
 5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικός σχεδιασμός μαθήματος
 6. Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία
 7. Τρόποι εμπλοκής μαθητών
 8. Εποικοδομητική ενσωμάτωση τεχνολογίας
 9. Αξιολόγηση μαθητών και διδακτικών υλικών Τεχνολογία και μάθηση σήμερα και αύριο -Εργαστηριακή άσκηση 2 (Δημιουργία Εννοιολογικού πίνακα)
 10. -Εργαστηριακή άσκηση 3 ( Δημιουργία σταυρόλεξου με το πρόγραμμα HotPotatoes)
 11. -Εργαστηριακή άσκηση 4 ( Εντοπισμός Εκπαιδευτικών Λογισμικών )
 12. -Εργαστηριακή άσκηση  5 (Σχεδίαση σεναρίου μαθήματος με χρήση ΤΠΕ)
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο και Εργασίες κατ’ οίκον
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Σκοπός του μαθήματος είναι η χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 78
Καθοδηγούμενη Μελέτη και επίλυση ασκήσεων 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 17
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Γραπτή τελική εξέταση  με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης  (75%).

Ανάρτηση πέντε (5) εργασιών  στο eclass του μαθήματος (25%)

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων και εργασιών.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1.  Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372677

Έκδοση: 2017 Συγγραφείς: Γεράσιμος Κέκκερης ISBN: 978-618-83170-6-2

Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. Το σύγγραμμα διατίθεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

2. Στον ιστότοπο του μαθήματος είναι αναρτημένα παράλληλα κείμενα που χρειάζονται για τις εργασίες των φοιτητών/τριών.

Συμπληρωματικά Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Ελ. Ντρενογιάννη(επιμέλεια), T. Newby, D. Stepich, J. Lehman, J.Russell, Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση, ISBN 978-960-458-028-6 εκδ. Επίκεντρο, 2009
 • Smaldino, S., Lowther, D., Russel, J. Επιμ. Αντωνίου Π., Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση,   Ίων,       2010,            Αθήνα, ISBN 978-960-411-706-2
 • C. Depover, T. Karsenti, B. Κόμης, Διδασκαλία με χρήση Τεχνολογίας, Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-382-3