Εισαγωγή στη Βιολογία


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03185/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δομή και λειτουργία του κυττάρου και των οργανισμών (MA 4, 9, 11).

 

Με την ολοκλήρωση του μαθημάτος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 

1.περιγράφουν:

·         τη δομή και λειτουργία ενός ευκαρυωτικού κυττάρου

·         φυτικούς και ζωικούς ιστούς

·         τη δομή και λειτουργία του φύλλου,του βλαστού και της ρίζας

2.αναφέρουν τα βασικά στάδια της φωτοσύνθεσης και κυτταρικής αναπνοής

3.περιγράφουν συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και τη λειτουργία τους  (π.χ. αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ερειστικό).

 
 
  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
   
Μάθημα 1ο: Χημική σύσταση του κυττάρου.

Μάθημα 2ο: Δομή και λειτουργία του κυττάρου.

Μάθημα 3ο: Ιστοί φυτών και ζώων.

Μάθημα 4ο: Ανατομία φυτών.

Μάθημα 5ο: Αυτότροφη θρέψη, φωτοσύνθεση.

Μάθημα 6ο: Ετερότροφη θρέψη, θρέψη και πεπτικό σύστημα στον άνθρωπο.

Μάθημα 7ο: Απελευθέρωση ενέργειας, ο ρόλος του ATP .

Μάθημα 8ο: Αερόβια αναπνοή, ανταλλαγή αερίων στα ζώα, αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Μάθημα 9ο: Ανταλλαγή αερίων στα φυτά. Αναερόβια διάσπαση.

Μάθημα 10ο: Μεταφορά ουσιών στα φυτά, μεταφορά ουσιών στα ζώα, κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου, το αίμα του ανθρώπου.

Μάθημα 11ο: Νευρικά συστήματα και αισθητήρια όργανα στα ζώα, νευρικό σύστημα και αισθητήρια όργανα στον άνθρωπο.

Μάθημα 12ο: Ενδοκρινείς αδένες. Ερεθιστικότητα, συντονισμός και ρύθμιση στα φυτά.

Μάθημα 13ο: Ανασκόπηση της ύλης.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση ( ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης με ή χωρίς υποστηρικτικό υλικό-100%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

·         Κεβρεκίδης, Θ. (1996). Βιολογία. Δομή και λειτουργία των οργανισμών. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

·         Starr, C., Evers, C., Starr, L. (2014). Bιολογία. Βασικές Έννοιες και Αρχές. Ελληνική Έκδοση (επιμέλεια Ε. Μαυρικάκη), Utopia Publishing, Αθήνα.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 1. Organisms, energy and environment. Ed. R. Soper, Cambridge.

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 2. Systems, maintenance and change. Ed. R. Soper, Cambridge.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ενδεικτικά)

·         International Journal of Biological Sciences

·         European Journal of Cell Biology

·         Journal of Plant Research

·         The Journal of Physiological Sciences

·         Journal of Anatomy

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *