Θεωρία, ιστορία και διδακτική της Μουσικής Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1) διακρίνουν τις έννοιες μουσική αγωγή και μουσική εκπαίδευση –MA1

2)συγκρίνουν τα βασικά σημεία μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων και θεωριών-MA3

3) διακρίνουν τις έννοιες ενεργητική μουσική ακρόαση και δημιουργικές μουσικές διεργασίες-MA1

4)σχεδιάσουν και εκτελέσουν πορείες μουσικών διδασκαλιών-ΜΑ6

5) δημιουργήσουν αυτοσχέδια μουσικά παιχνίδια, να κατασκευάσουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα και να τα χρησιμοποιήσουν-ΜΑ5

6)εκτελέσουν οργανική συνοδεία παραμυθιού, ποιήματος, λογοτεχνικού κειμένου-ΜΑ4

7)συνθέσουν δικές τους μελωδίες και να αυτοσχεδιάσουν-ΜΑ6

8)αναπτύξουν την ικανότητα καλής μουσικής ανάγνωσης και γραφής –ΜΑ3

9)σχεδιάσουν πορείες διδασκαλιών παιδικών τραγουδιών και μουσικών εννοιών και δομών-ΜΑ5

10) αποδίδουν σωστά και με καλής ποιότητας φωνή ένα παιδικό τραγούδι-ΜΑ3

11)συνοδεύουν ρυθμικά και μελωδικά (ενίοτε) με απλά κρουστά όργανα ένα παιδικό τραγούδι-MA4

12)είναι ικανοί να διδάξουν (με διάφορους τρόπους) ένα παιδικό τραγούδι-MA4

13)διακρίνουν βασικά στοιχεία θεωρίας και ιστορίας της μουσικής-ΜΑ4

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-Λήψη αποφάσεων

-Αυτόνομη εργασία

-Ομαδική εργασία

-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

-Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής Ι

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή 1

2.       Εισαγωγή 2

3.       Εισαγωγή 3

4.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

5.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

6.        Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

7.       Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

8.       Βασικά στοιχεία θεωρίας της μουσικής

9.       Βασικά στοιχεία μορφολογίας της μουσικής

10.    Βασικά στοιχεία οργανογνωσίας και ακουστικής

11.    Εκμάθηση παιδικών τραγουδιών (ελληνικών και μη) με χρήση κυρίως μελωδικών κρουστών οργάνων, αυλού, οργάνων ρυθμού, συνοδεία πιάνου.

12.    Τρόποι διδασκαλίας των παιδικών τραγουδιών σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

13.    Υποδειγματικές διδασκαλίες στην τάξη και σε DVD. Άλλες δημιουργικές μουσικές διεργασίες και διαθεματικές δραστηριότητες.

Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής ΙΙ

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

2.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

3.       Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων (σείστρα, μαράκες, τύμπανα, καμπανούλες, κιθάρες, αυλούς, σάλπιγγες, ντέφι, ταμπουρίνο κ.α.) με απλά υλικά (πλαστικά μπουκάλια, χάρτινα κουτιά, γλάστρες, λάστιχα, μπαλόνια, καλάμια, σπόρους και καρπούς, χρωματιστά χαρτιά και χαρτόνια κ.α.).

4.       Συνοδεία παιδικών τραγουδιών με τα παραπάνω αυτοσχέδια μουσικά όργανα.

5.       Προβολή και ακρόαση διαφορετικών οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων παιδικών και μη.

6.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

7.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

8.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

9.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

10.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

11.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

12.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

13.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 3
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Εκπόνηση project ομαδικού 2
Δημιουργία φακέλου υλικού 2
Συγγραφή εργασίας 3
Καλλιτεχνική δημιουργία 10
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

 

Μέθοδοι αξιολόγησης βαρύτητα %):

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 10%

·         Γραπτή εργασία 20%

·         Προφορική εξέταση 40%

·         Καλλιτεχνική ερμηνεία 30%

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

·         Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 20%

·         Επαρκής φωνητική και ενόργανη εκτέλεση 50%

·         Κατάλληλη χρήση ορολογίας 20%

·         Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών και κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας 10%

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

 -Κοψαλίδου, Ευαγγελία (2014),Αναπλάθοντας την «όπερα» το Παιδί  και τα Μάγια του M. Ravel μέσα από δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες, Αθήνα, Fagottobooks.

Joseph Machlis, Kristine Forney (1996), Η απόλαυση της μουσικής, Αθήνα, fagottobooks

Πρόσθετη βιβλιογραφία: https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/