Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Eπιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει:

 

·         Να γνωρίζουν τις βασικές τομές στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τους σημαντικούς συγγραφείς και τα έργα τους, εντάσσοντάς τα στα λογοτεχνικά και ιστορικά τους συμφραζόμενα (ΜΑ11).

·         Να εντοπίζουν στη νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία βασικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών τάσεων και ρευμάτων (ΜΑ11).

·         Να έχουν αποκτήσει μία συνολική εικόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ώστε στο μέλλον να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εκπαιδευτική πράξη (ΜΑ4).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα παρουσιάζονται σημαντικές τομές και σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές της ως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Για την εξοικείωση με τις τάσεις και τα ρεύματα που χαρακτηρίζουν τη νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή επιχειρούνται αναγνώσεις αντιπροσωπευτικών κειμένων.

1. Εισαγωγή στη μελέτη της λογοτεχνίας. Αποσαφήνιση εννοιών: ιστορία, λογοτεχνία, λογοτεχνικός κανόνας, γενιά, σχολή, ρεύμα, κίνημα.

2. Πότε αρχίζει η νεοελληνική λογοτεχνία; Το έπος του Διγενή Ακρίτη.

3. Η λογοτεχνία μετά το 1453. Περίοδος της Κρητικής Αναγέννησης. Βιτσέντζος Κορνάρος.

4. Νεοελληνικός διαφωτισμός.

5. – 6. Ελληνικός ρομαντισμός: Η ποίηση του Σολωμού. Κάλβος. Επτανησιακή σχολή.

7. Ο ρομαντισμός της Αθηναϊκής ή Φαναριώτικης σχολής.

8. Νέα Αθηναϊκή σχολή. Παλαμάς.

9. Η ηθογραφία της γενιάς του 1880.

10. Νέες τάσεις και ρεύματα στην πεζογραφία.

11. Η ποίηση του Καβάφη. Σικελιανός, Βάρναλης.

12. Γενιά του ’20. Καρυωτάκης.

13. Ο μοντερνισμός της γενιάς του ’30.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Χρήση της πλατφόρμας eclass

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13
Σχολιασμός κειμένων – διαδραστική διδασκαλία 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 70
Συγγραφή εργασίας 14
Τελική γραπτή εξέταση                       2
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνικά

 

Μέθοδος αξιολόγησης: συγγραφή και παρουσίαση εργασίας και τελική γραπτή εξέταση.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Βίτι Μάριο, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, επιμ.: Δήμητρα Λουκά, Τίτλος Μυλωνόπουλος, Αθήνα: Οδυσσέας, 2008.

Δημαράς Κ.Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Αθήνα: Ίκαρος, 1948.

Καστρινάκη Αγγέλα, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας (επιμ.), Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης – Μουσείο Μπενάκη, Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου, Ρέθυμνο, 20-22 Μαϊου 2011, Για μια Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, Προτάσεις Ανασυγκρότησης, Θέματα και ρεύματα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Μουσείο Μπενάκη, 2012.

Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα, Έργα, Ρεύματα, Όροι. Αθήνα: Πατάκης, 2007.

Μπήτον Ρόντερικ, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Ποίηση και Πεζογραφία, 1821-1992, μτφ. Ευαγγελία Ζουργού – Μαριάννα Σπανάκη, Αθήνα: Νεφέλη, 1996.

Πολίτης Λίνος, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1978.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *