Πρώτες Βοήθειες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1)      κατανοούν θέματα πρώτων βοηθειών (MA1, MA15)

2)      αντιμετωπίζουν ατυχήματα στο χώρο της εργασίας τους (MA1, MA14)

3)      διαχειρίζονται θέματα που σχετίζονται µε τη βασική υποστήριξη της ζωής και την προνοσοκοµειακή υποστήριξη της ζωής στο τραύµα (MA1,MA14, MA15)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση θεμάτων πρώτων βοηθειών.

·         Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

·         Ανάπτυξη ικανότητας λήψης αποφάσεων.

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές των παιδαγωγικών τµηµάτων προκειμένου να τους ενηµερώσει πάνω σε θέµατα πρώτων βοηθειών και να τους καταστήσει ικανούς να αντιµετωπίζουν ατυχήµατα στο χώρο της εργασίας, κυρίως σε σχέση µε τους µαθητές τους. Παράλληλα, τους βοηθά στην αντιµετώπιση µε ψυχραιµία ατυχηµάτων στο σπίτι και στις διακοπές και τους διδάσκει τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προετοιµάσει τους φοιτητές, µέσα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, για τη σωστή αντιµετώπιση και διαχείριση θεµάτων που σχετίζονται µε τη βασική υποστήριξη της ζωής και την προνοσοκοµειακή υποστήριξη της ζωής στο τραύµα. Η εκπαίδευση θα έχει κατά βάση πρακτικό χαρακτήρα µε την εφαρµογή σχετικών αλγορίθµων και πρωτοκόλλων, θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια συγχρόνων προπλασµάτων που έχουν κατασκευαστεί γι’ αυτό το σκοπό και θα ολοκληρώνεται σε 13 τρίωρες θεµατικές ενότητες όπου η παρουσία των φοιτητών θα είναι υποχρεωτική. Επιπλέον ο/η φοιτητής-τρια παίρνει πιστοποίηση μέσω του Ε.Κ.Α.Β, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERC) αφού θα έχει παρακολουθήσει υποχρεωτική άσκηση πεδίου διάρκειας 5 ωρών.

1. τι είναι οι πρώτες βοήθειες.

2. φαρμακείο.

3 .τραύματα και  αιμορραγίες. ομιλία από τον πρόεδρο του συλλόγου αιμοδοτών.

4. εμφράγματα.(πως μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου).

5. BLS/AED καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση( καρπα). ( κοιλιακή μαρμαρυγή).

6. σπασμοί και επιληπτικές κρίσεις.

7. εγκεφαλικά επεισόδια.

8.  δαγκώματα φιδιών.

9. τροχαία ατυχήματα. Ομιλία από εκπρόσωπο της τροχαίας.

10. εγκαύματα.

11. λιποθυμία.

12. πυρετός.

13. διαταραχές αναπνευστικού συστήματος 1 και 2.

14. κράμπες-διαστρέμματα.

15. σεμινάριο καρπα σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint, βίντεο

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 8
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 16
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Σύνολο Μαθήματος 63
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

  • Υποχρεωτική γραπτή εξέταση-Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (75%)
  • Υποχρεωτική άσκηση πεδίου (25%)

Κριτήρια αξιολόγησης

  • Aκρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (100%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γκούρτσας, Ν.Β. (2013). Πρώτες Βοήθειες. Μύθοι και πραγματικότητα, Αθήνα:Δισιγμα.

St.John Ambulance,St.Andrew’s Ambulance, British Red Cross. (2010). Πρώτες βοήθειες: Οδηγός αντιμετώπισης ατυχημάτων στο σπίτι, την εργασία και τις διακοπές, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *