Πληροφορίες


Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (Erasmus)

Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. υλοποιεί τις δράσεις (α) Erasmus+ Σπουδές και (β) Erasmus+ Πρακτική Άσκηση. Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus του ΠΤΔΕ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Μάρκος.

Erasmus+ Σπουδές

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΤΔΕ σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητας από 3-12 μήνες. Τα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το ΠΤΔΕ μπορείτε να τα δείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για το Erasmus+ Σπουδές, μπορείτε να βρείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του ΠΤΔΕ.

Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΤΔΕ να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους με διάρκεια κινητικότητας για διάστημα 3 – 4 μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για το Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, μπορείτε να βρείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του ΠΤΔΕ.

Συνδεθείτε με τον ιστοχώρο http://erasmus.duth.gr/