Βιβλιοθήκη


Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής

https://lib.duth.gr/παραρτήματα

Η βιβλιοθήκη της Σχολής στεγάζεται στο ισόγειο του παλαιού κτηρίου, σε έναν χώρο 400 τ.μ. Ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων που συγκροτούν τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Σήμερα η συλλογή της αριθμεί περίπου 35.000 βιβλία, ενώ διαθέτει τεκμήρια για την τοπική ιστορία και παράδοση, καθώς και πλούσια συλλογή λογοτεχνικών έργων. Μέρος του υλικού της προέρχεται από τη βιβλιοθήκη της πρώην Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Διδασκαλείου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ».

Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

  • Βιβλιοστάσιο με ειδικό Τμήμα βιβλίων και εντύπων για τη Θράκη
  • Δανειστικό Τμήμα
  • Τμήμα περιοδικών, εφημερίδων, χαρτών
  • Τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Τμήμα οπτικοακουστικού υλικού
  • Αναγνωστήριο
  • Τμήμα οργάνωσης και επεξεργασίας του υλικού.

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό, ενώ δικαίωμα πρόσβασης μπορούν να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και επιστήμονες της περιοχής, καθώς και ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν σχέση συνεργασίας με το Δ.Π.Θ.

Η βιβλιοθήκη παρέχει on-line πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά της HEAL-LINK και σε άλλες βάσεις δεδομένων, στον κατάλογο OPAC της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, τον Συλλογικό Κατάλογο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τον ΖΕΦΥΡΟ και την Αργώ. Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία μέσω των θεματικών πυλών (portals) που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΙΙ”. Η αναζήτηση του υλικού γίνεται μέσω OPAC (On-line Public Access Catalogue) από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου (www.lib.duth.gr).

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης http://lib.duth.gr/hours/.

Το έργο της βιβλιοθήκης εποπτεύει τριμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής.