Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 1268/82 προβλέφθηκε η ίδρυση Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 320/83 καθορίστηκαν τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Στο άρθρο 2 του διατάγματος αυτού αναφέρεται ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν ως ιδιαίτερη αποστολή :

  1. Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
  2. Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
  3. Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής,
  4. Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει

Τα πρώτα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΠΤΔΕ – ΔΠΘ) με έδρα την Αλεξανδρούπολη άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1986 – 87 με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών. Σήμερα δέχεται 135 περίπου φοιτητές κατά έτος και το δυναμικό του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του ανέρχεται σε 22 μέλη.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα διαρκούν τέσερα (4) έτη και χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα πρώτα πέντε(5) εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά, ενώ στα επόμενα τρία (3) διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγουν οι φοιτητές. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς σε 38 υποχρεωτικά και σε 14 επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο όγδοο εξάμηνο πρέπει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο και πιστοποιητικό εξειδίκευσης στα Ελληνικά ή στην Ειδική Αγωγή Μειονοτικά Σχολεία ή στα Φυσικομαθηματικά. Από το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 ιδρύεται και ήδη λειτουργεί Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών με τρεις κατευθύνσεις (περισσότερες λεπτομέρειες στο μενού “Μεταπτυχιακά”).

Από το Φεβρουάριο του 1998, το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών συγκροτούν τη Σχολή Επιστημών Αγωγής (ΦΕΚ αρ. 37/27.2.1998). Η Σχολή ιδρύθηκε για να καλύψει τις λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες των δύο παιδαγωγικών τμημάτων.

Εκτός από το συντονισμό των επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η ίδρυση της Σχολής Επιστημών Αγωγής στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου των παιδαγωγικών τμημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η δημιουργία της Σχολής στην Αλεξανδρούπολη συμβάλει στη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών προβλημάτων που καταγράφονται στην περιοχή της Θράκης και στην αναβάθμιση τόσο του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής όσο και του ευρύτερου πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής εκλέχτηκε, το Μάιο του 1998, ο κ. Θωμάς Βουγιουκλής, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 2001 η κα Ελένη Ταρατόρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  το 2004 ο κ. Θωμάς Βουγιουκλής, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  ενώ από το 2017 Κοσμήτορας είναι ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Κεβρεκίδης

————————————–

Η όλη ιστορία της Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης είναι καταγραμμένη σε Λεύκωμα που επιμελήθηκε ο τελευταίος Διευθυντής της αλησμόνητος Νικόλαος Ράπτης.