Πληροφορίες


Γραμματεία
Τηλ.: 25310-39902, 25310-39903
Fax: 25310-39901
Email: xmarouda@kom.duth.gr

Διεύθυνση
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη
Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή