ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ


ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΕΠΗ

Μεθοδολογία βιωματικής προσέγγισης του έργου τέχνης

Τίτλοι έργων έκθεσης