Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03193/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Το μάθημα αναφέρεται στην επιλογή, ενσωμάτωση και υλοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και πως βοηθούν οι Νέες Τεχνολογίες στο να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική με τη χρήση τους.

Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει το θεωρητικό υπόβαθρο για κάθε εκπαιδευτικό που θα ξεκινήσει  να συμπεριλαμβάνει τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μάθημά του συνθέτοντας τεχνικές, θεωρίες και εργαλεία, άλλοτε δοκιμασμένα και  άλλοτε καινοτόμα (Σ1-Σ4):. Ειδικότερα απαντά στα παρακάτω ερωτήματα

 1. Πώς η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία θα δημιουργήσει καλύτερο παιδαγωγικό περιβάλλον (ΜΑ1-ΜΑ4)
 2. Πώς η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόμενό της(ΜΑ9);
 3. Μήπως ο νέος τρόπος διδασκαλίας λαμβάνει υπόψη όλους τους συμμετέχοντες μαθητές (ΜΑ5);
 4. Ποιά είναι μεθοδολογία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ψηφιακού διδακτικού υλικού και ποιό μοντέλο διδασκαλίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση (ΜΑ9);
 5. 5. Στην τάξη οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο, ως οπτικό βοήθημα ή ως εργαλείο αξιολόγησης για τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία (ΜΑ6-ΜΑ8;

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, να δημιουργούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και να σχεδιάζουν σενάρια μαθημάτων στα οποία θα προβλέπεται η χρήση των ΤΠΕ.

 

Γενικές Ικανότητες
 
   
 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος αυτού σε συνδυασμό με την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Πληροφορική» του 4ου εξ. Σπουδών και του μαθήματος «Εκπαιδευτικό Λογισμικό» του 4ου εξ. Σπουδών, υπερκαλύπτουν τα μαθήματα που διδάσκονται και τις δεξιότητες που παρέχονται στην επιμόρφωση β’Επιπέδου -πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Γ’ ΚΠΣ (http://b-epipedo.cti.gr/portal/ ) (ΜΑ1-ΜΑ9).

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Γίνονται εβδομαδιαίες διαλέξεις και επιπλέον οι φοιτητές/τριες αναρτούν πέντε (5) εργασίες στον ιστότοπο του μαθήματος στο eClass. Επιμέρους κεφάλαια:

 1. Περιγραφή διαθέσιμων τεχνολογιών αλλά και της τεχνογνωσίας που απαιτείται ώστε να αποφασίζει κανείς πότε και γιατί μία τεχνολογία μπορεί ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
 2. Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση
 3. Σχεδίαση τεχνολογικά ενισχυμένης μαθησιακής εμπειρίας
 4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικές συνθήκες
 5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικός σχεδιασμός μαθήματος
 6. Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία
 7. Τρόποι εμπλοκής μαθητών
 8. Εποικοδομητική ενσωμάτωση τεχνολογίας
 9. Αξιολόγηση μαθητών και διδακτικών υλικών Τεχνολογία και μάθηση σήμερα και αύριο -Εργαστηριακή άσκηση 2 (Δημιουργία Εννοιολογικού πίνακα)
 10. -Εργαστηριακή άσκηση 3 ( Δημιουργία σταυρόλεξου με το πρόγραμμα HotPotatoes)
 11. -Εργαστηριακή άσκηση 4 ( Εντοπισμός Εκπαιδευτικών Λογισμικών )
 12. -Εργαστηριακή άσκηση  5 (Σχεδίαση σεναρίου μαθήματος με χρήση ΤΠΕ)
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο και Εργασίες κατ’ οίκον
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Σκοπός του μαθήματος είναι η χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 78
Καθοδηγούμενη Μελέτη και επίλυση ασκήσεων 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 17
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Γραπτή τελική εξέταση  με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης  (75%).

Ανάρτηση πέντε (5) εργασιών  στο eclass του μαθήματος (25%)

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων και εργασιών.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1.  Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372677

Έκδοση: 2017 Συγγραφείς: Γεράσιμος Κέκκερης ISBN: 978-618-83170-6-2

Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. Το σύγγραμμα διατίθεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

2. Στον ιστότοπο του μαθήματος είναι αναρτημένα παράλληλα κείμενα που χρειάζονται για τις εργασίες των φοιτητών/τριών.

Συμπληρωματικά Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Ελ. Ντρενογιάννη(επιμέλεια), T. Newby, D. Stepich, J. Lehman, J.Russell, Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση, ISBN 978-960-458-028-6 εκδ. Επίκεντρο, 2009
 • Smaldino, S., Lowther, D., Russel, J. Επιμ. Αντωνίου Π., Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση,   Ίων,       2010,            Αθήνα, ISBN 978-960-411-706-2
 • C. Depover, T. Karsenti, B. Κόμης, Διδασκαλία με χρήση Τεχνολογίας, Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-382-3

 

 

Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος
ΜΑ1. Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους.

ΜΑ3. Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης, αγωγής,  εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την εκπαιδευτική δράση.

ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

ΜΑ7. Να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να αξιολογούν την διδασκαλία τους λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών και να διατυπώνουν με σαφήνεια στόχους και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, στην κατεύθυνση της διαφοροποιημένης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

ΜΑ9. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη.

ΜΑ12. Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα στην σχολική τάξη.

ΜΑ15. Να συνειδητοποιούν, να τροποποιούν, να διευρύνουν και να συστηματοποιούν διαρκώς την προσωπική τους παιδαγωγική θεωρία, με βάση την οποία διαμορφώνουν, αξιολογούν  και αναστοχάζονται με αυτοκριτική διάθεση  την παιδαγωγική-διδακτική τους πράξη.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Τι είναι η  Παιδική Λογοτεχνία και πώς συνδέεται με την παιδική ηλικία.

2. Τα εγγενή προβλήματα του είδους.

3. Τα είδη της παιδικής λογοτεχνίας .

4. Παιδική Λογοτεχνία – Ιδεολογία – Κοινωνικοποίηση.

5.Τρόποι εγγραφής της ιδεολογίας στα λογοτεχνικά κείμενα.

6.Ο ρόλος του εννοούμενου αναγνώστη

7. Το Λαϊκό παραμύθι: τα χαρακτηριστικά του και η σχέση του με τον λαϊκό πολιτισμό.

8. Είδη λαϊκών παραμυθιών. Παραμυθάδες και νέο-αφηγητές.

9. Παιδική λογοτεχνία του κανόνα: το έργο του Χ.Κ. Άντερσεν.

10. Νεοτερικότητα στην παιδική λογοτεχνία. Λόγοι δημιουργίας της. Ο ρόλος του αναγνώστη στην νεοτερική παιδική λογοτεχνία.

11. Νεοτερικά είδη αφήγησης. 1. Διακειμενικότητα

12. Νεοτερικά είδη αφήγησης. 2. Μεταμυθοπλασία

13. Αναλύσεις επιλεγμένων νεοτερικών βιβλίων για παιδιά με άξονα την ιδεολογική τους φόρτιση.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Μελέτη βιβλιογραφίας 50 ώρες
Συγγραφή προαιρετικής εργασίας 36 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης η ελληνική.

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις αναλυτικής απάντησης.

Προαιρετική γραπτή εργασία και παρουσίασή της στην τάξη..

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναγνωστόπουλος, Β., 92001) Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία (Έρευνα και Θεωρητικές Προσεγγίσεις), Αθήνα: Καστανιώτης

Γιαννικοπούλου, Α. (2008) Στη Χώρα των Χρωμάτων: το Σύγχρονο Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο, Αθήνα: Παπαδόπουλος

Ζερβού, Α. (1996) Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των Παιδικών μας Χρόνων, Αθήνα: Οδυσσέας

Ζερβού, Α., (1997) Στη Χώρα των Θαυμάτων: Το Παιδικό Ανάγνωσμα ως Σημείο Συνάντησης Παιδιών και Ενηλίκων, Αθήνα: Πατάκης

Καλογήρου, Τ. (2003) Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης, Τομ Β. Αθήνα: Εκδ. Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου

Κανατσούλη, Μ. (200) Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, Αθήνα:Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός

Καρπόζηλου, Μ. (1994) Το Παιδί στη Χώρα των Βιβλίων: Συμβολή στη Μελέτη των Παιδικών Αναγνωσμάτων, Αθήνα: Καστανιώτης

Κατσίκη – Γκίβαλου, Α. (2005) Το Θαυμαστό Ταξίδι: Μελέτες για την Παιδική Λογοτεχνία, Αθήνα: Πατάκης

Οικονομίδου, Σ. (2011β) Χίλιες και Μία Ανατροπές: η Νεοτερικότητα στη Λογοτεχνία για Μικρές Ηλικίες, Αθήνα: Πατάκης

Σπινκ, Τζ. (1990) Τα Παιδιά ως Αναγνώστες, Αθήνα: Καστανιώτης

Φραγκουδάκη, Α. (1979) Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου: Ιδεολογικός Πειθαναγκασμός και Παιδαγωγική Βία, Αθήνα: Θεμέλιο

Φρειδερίκου, Α. (1995) Η Τζένη Πίσω από το τζάμι: Αναπαραστάσεις των Φύλων στα Εγχειρίδια Γλωσσικής Διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα

 

Γνωστική Ψυχολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 

·       να αναγνωρίσουν τους διάφορους τομείς έρευνας που αποτελούν αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας. (ΜΑ3)

·       να εξηγήσουν τις βασικές έννοιες και ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη  Γνωστική Ψυχολογία (ΜΑ3)

·       να εξηγήσουν βασικές θεωρητικές προεσεγγίσεις που έχουν προταθεί σχετικά με την ανθρώπινη νόηση και τη σχέση της με την συμπεριφορά. (ΜΑ3)

·       να εξηγήσουν τα σημαντικά εμπειρικά ευρήματα σχετικά με βασικές γνωστικές διεργασίες (π.χ. αντίληψη, μνήμη, λύση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, γλώσσα) (ΜΑ3)

·      Να αναφέρονται στις εφαρμογές των θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών της γνωστικής ψυχολογίας στην μάθηση και τη διδασκαλία(ΜΑ3)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

 2: Μελέτη της αντίληψης

 3: Μελέτη της προσοχής

 4: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (Ι)

 5: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (ΙΙ)

 6: Ατομικές διαφορές

 7: Παιδική διγλωσσία

 8: Ο δίγλωσσος/πολύγλωσσος εγκέφαλος

 9: Το δίγλωσσο/πολύγλωσσο νοητικό λεξικό

 10: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή

 11: Δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση

 12: Διγλωσσία/πολυγλωσσία και Ελλάδα

 13: Παρουσίαση εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Μελέτη για εξετάσεις 56
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές εξετάσεις:

 • Ανάπτυξη θεμάτων (100%)

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

 • Περιεχόμενο: ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα. (70%)
 • Κριτική σκέψη – Αξιολόγηση: εις βάθος κατανόηση και ερμηνεία του θέματος, επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων, συνθετική προσέγγιση… (20%)

·          Δομή: Οργάνωση / δομή/συνοχή απάντησης/εργασίας (10%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Goldstein, B. (2015). Γνωστική Ψυχολογία. Σύνδεση νου, έρευνας και καθημερινής ζωής. Εκδόσεις: Gutenberg (Μετάφραση: Μ. Κουλεντιανού). .

·         Eysenck, Μ. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

·         Αtknison, R.L. et al. (2004). Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

·         Βοσνιάδου, Στ. (2011), Εισαγωγή στην Ψυχολογία (ενιαίο), Εκδόσεις Gutenberg.

·         Hayes, Ν. (2011), Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος Α, Εκδόσεις Πεδίο.

·         Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία. Εκδόσεις Πεδίο.

·         Schacter, D.L. et al. (2012). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

·         Sternberg, R.J. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Κ.Μπάμπαλης.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Cognition

·         Trends in Cognitive Sciences

·         Cognitive Psychology

·         Journal of Cognitive Psychology

·         Ψυχολογία