Έκτακτο Προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ


Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, χειμερινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ                                                 EMAIL

Αποστολούδα Βασιλική               Γλωσσολογία                                vapostolouda@gmail.com   

Καρανικολάου  Θεοπούλα         Λογοτεχνία                                     karanikolaoulina@gmail.com 

Κοσμάς Βασίλειος                        Ιστορία                                            vkosmas@eled.duth.gr 

Λόζγκα Ευαγγελία                        Παιδαγωγική                                  elozgka@eled.duth.gr

 

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εαρινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ                                                      EMAIL

Αποστολούδα Βασιλική               Γλωσσολογία                                vapostolouda@gmail.com   

Καρανικολάου  Θεοπούλα         Λογοτεχνία                                     karanikolaoulina@gmail.com 

Κοσμάς Βασίλειος                        Ιστορία                                            vkosmas@eled.duth.gr 

Λόζγκα Ευαγγελία                        Παιδαγωγική                                  elozgka@eled.duth.gr