Έκτακτο Προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ


Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, χειμερινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ                                                 EMAIL

Δανιηλίδου Αθηνά                    Γνωστική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία           atdaniil@eled.duth.gr

Λόζγκα Ευαγγελία                    Παιδαγωγική                                                   elozgka@eled.duth.gr

 

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εαρινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ                                                      EMAIL

Δανιηλίδου Αθηνά                   Γνωστική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία          atdaniil@eled.duth.gr

Λόζγκα Ευαγγελία                    Παιδαγωγική                                                 elozgka@eled.duth.gr