Έκτακτο Προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ


Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εαρινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EMAIL
Βασιλική Παπαντή Διαπολιτισμική Αγωγή/Διαπολιτισμική Εκπαίδευση vpapanti@eled.duth.gr
Άννα Σάγγου Ελληνική Λογοτεχνία asangou@eled.duth.gr

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, χειμερινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  EMAIL
Νικόλαος Ζαρκάδης Φυσική nikoszar@gmail.com
Βασιλική Παπαντή Διαπολιτισμική Αγωγή/Διαπολιτισμική Εκπαίδευση vpapanti@eled.duth.gr