Έκτακτο Προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ


Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, χειμερινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  EMAIL
Βασιλική Παπαντή Διαπολιτισμική Αγωγή/Διαπολιτισμική Εκπαίδευση vpapanti@eled.duth.gr
Ιωάννης Σιγούρος   ioannisigour@yahoo.gr
Παρασκευή Σαχινίδου Γλωσσολογία p.sachinidou@gmail.com

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εαρινό εξάμηνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  EMAIL
Βασιλική Παπαντή Διαπολιτισμική Αγωγή/Διαπολιτισμική Εκπαίδευση vpapanti@eled.duth.gr
Ιωάννης Σιγούρος ioannisigour@yahoo.gr