Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα απασχολούνται ένας  εκπαιδευτικός  από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και  έξι εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

Αλεξοπούλου Πελαγία, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: palexopo@eled.duth.gr

Βασιλειάδου Δέσποινα, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: devasile@eled.duth.gr

 Γκιούρογλου Χαριτωμένη,  εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: cgkiouro@eled.duth.gr 

Καψίδης Ιωάννης , εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Email:  ikapsid@ee.duth.gr

Μούτλια Αθανασία , εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: amoutlia@eled.duth.gr

Παπατριανταφύλλου Γιώργος, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: gpapatri@eled.duth.gr 

 

Γραφείο Αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Τηλέφωνο