Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 στο Τμήμα απασχολούνται τρεις  εκπαιδευτικοί από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένας  εκπαιδευτικός  από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

Ιωάννης Καψίδης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,   Αντικείμενο απασχόλησης-Συμμετοχή  σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις του Τμήματος

Email:  ikapsid@ee.duth.gr

Χαριτωμένη Γκιούρογλου,  εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: cgkiouro@eled.duth.gr 

Σταυριανή Βαφειάδου, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: svafeiad@eled.duth.gr

Αθανασία Μούτλια, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Email: amoutlia@eled.duth.gr

 

Γραφείο Αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Τηλέφωνο 25510 30074, εσ.77074