Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 δεν αποσπάσθηκαν εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση