Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 στο Τμήμα απασχολούνται ένας εκπαιδευτικός από την πρωτοβάθμια και ένας από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

  1. Ιωάννης Καψίδης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ,                                        Αντικείμενο απασχόλησης-Συμμετοχή  σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις του Τμήματος

Email:  ikapsid@ee.duth.gr

  1. Χρύσα Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης                                    Αντικείμενο απασχόλησης-Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος

Email: chrchris@affil.duth.gr

Γραφείο Αποσπασμένων εκπαιδευτικών