Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 στο Τμήμα απασχολούνται δύο εκπαιδευτικοί από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

  1. Ιωάννης Καψίδης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ,                                        Αντικείμενο απασχόλησης-Συμμετοχή  σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις του Τμήματος

Email:  ikapsid@ee.duth.gr

2.Σοφία Ζερδελή, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,                                                                     Αντικείμενο απασχόλησης: Εργαστήρια_ “Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης” και  “Ιστορίας της Παιδείας και Εκπαίδευσης”

 

Email:  szerdeli@eled.duth.gr

Γραφείο Αποσπασμένων εκπαιδευτικών