Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 στο Τμήμα απασχολούνται ένας εκπαιδευτικός από την πρωτοβάθμια και ένας από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

  1. Ιωάννης Καψίδης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                         Αντικείμενο απασχόλησης-Συμμετοχή  σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις του Τμήματος
  2. Χρύσα Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης                                    Αντικείμενο απασχόλησης-Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος

Γραφείο Αποσπασμένων εκπαιδευτικών