Εκπαιδευτικές Άδειες


Παπαδόπουλος Συμεών (έχει εκπαιδευτική άδεια το ακ. έτος 2019-20)

Γιαγκουνίδης Παναγιώτης (έχει άδεια ανατροφής από 1/9/2019 έως 31/5/2020)