Διοικητικό Προσωπικό


Ελένη Παπανικολάου

Θέση: Αναπληρώτρια Γραμματέας
τηλ.: 25510 30112
εσ. τηλ.: 77112
fax: 77020

 

Παναγιώτα Φουντουκίδου 

Θέση: Διοικητικός Υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος
τηλ.: 25510 30023
εσ. τηλ.: 77023
fax: 77020

 

Χριστίνα Δημητριάδου

Θέση: Διοικητικός Υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος
τηλ.: 25510 30028
εσ. τηλ.: 77028
fax: 77020