Διοικητικό προσωπικό


Χριστίνα Δημητριάδου

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος
τηλ.: 25510 30028
εσ. τηλ.: 77028
fax: 77020

Ελένη Παπανικολάου

Θέση: Αναπληρώτρια Γραμματέας
τηλ.: 25510 30112
εσ. τηλ.: 77112
fax: 77020

Ελένη Τζιώρα

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος
τηλ.: 25510 30029
εσ. τηλ.: 77029
fax: 77020

Παναγιώτα Φουντουκίδου 

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος
τηλ.: 25510 30023
εσ. τηλ.: 77023
fax: 77020