Διοικητικό προσωπικό


Ελένη Παπανικολάου

Θέση: Αναπληρώτρια Γραμματέας

Tηλ.: 25510 30112

. τηλ.: 77112

Fax: 77020

Email: epapanik@admin.duth.gr

 

Παναγιώτα Φουντουκίδου 

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος

Tηλ.: 25510 30023, 30029

. τηλ.: 77023

Fax: 77020

Email: pfountou@admin.duth.gr