Διοικητικό προσωπικό


Χριστίνα Δημητριάδου

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25510 30028

Εσ. τηλ.: 77028

Fax: 77020

Email: cdimit@admin.duth.gr

 

Ελένη Παπανικολάου

Θέση: Αναπληρώτρια Γραμματέας

Tηλ.: 25510 30112

. τηλ.: 77112

Fax: 77020

Email: epapanik@admin.duth.gr

 

Ελένη Τζιώρα

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος

Tηλ.: 25510 30029

. τηλ.: 77029

Fax: 77020

Email: etziora@admin.duth.gr 

 

Παναγιώτα Φουντουκίδου 

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στη Γραμματεία του Τμήματος

Tηλ.: 25510 30023

. τηλ.: 77023

Fax: 77020

Email: pfountou@admin.duth.gr