Διδακτικό Προσωπικό άλλων Τμημάτων


Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ασπασία Σερντάρη

Βαθμίδα:Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα: Ιατρικής

Τηλ: 25510-30407

Email.: aserntar@med.duth.gr

 

Ανέστης Γιαννακόπουλος

Βαθμίδα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

Τηλ.: 25510 30009

Εσ. τηλ.: 77009

Εmail:  agianna@phyed.duth.gr