Διδακτικό Προσωπικό Άλλων Τμημάτων


Αναστασία Δημητρίου

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
τηλ.: 25510 30053
εσ. τηλ.: 77053

 

Αχιλλέας Δραμαλίδης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
τηλ.: 25510 30079
εσ. τηλ.: 77079

 

Βασιλική Κοντογιάννη

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
τηλ.: 25510 339941
εσ. τηλ.: 74941

 

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
τηλ.: 25510 30060
εσ. τηλ.: 77060

 

Αναστασία Οικονομίδου

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
τηλ.: 25510 30006
εσ. τηλ.: 77006
email: aikonomi@psed.duth.gr

 

Γεώργιος Μαυρομμάτης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
τηλ.: 25510
εσ. τηλ.: 

 

Γεώργιος Τεκτονίδης

Βαθμίδα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
τηλ.: 
εσ. τηλ.: