Μέλη ΕΤΕΠ


Ελένη Παπαντή

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής

τηλ.: 25510 30033
εσ. τηλ.: 77033

 

Αμαλία Ναλμπάντη

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής

τηλ.: 25510 30009
εσ. τηλ.: 77009
email:  analmpan@eled.duth.gr
Γρ.22, Κτίριο Α

Σοφία Μανούση

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

τηλ.: 25510 30105
εσ. τηλ.: 77105