Λοιπό Προσωπικό


Ελένη Παπαντή

Ιδιότητα: ΕΤΕΠ
Τομέας: Θετικών Επιστημών
τηλ.: 25510 30033
εσ. τηλ.: 77033
Θέση: Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής, Γραμματεία Τομέα Θετικών Επιστημών

 


Αρχοντία Φουτσιτζή

Ιδιότητα: ΕΔΙΠ
Τομέας: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
τηλ.: 25510 30102
εσ. τηλ.: 77102
Θέση: Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων

 

Γεώργιος Φαχιρίδης

Θέση: ΕΔΙΠ

 

Γεώργιος Τεκτονίδης

Θέση: ΕΔΙΠ (διάθεση από το ΤΕΦΑΑ)

 

Αϊλίν Αμπεντίν

Θέση: Εκπαιδευτικός Α’βάθμιας

 

Χρύσα Χριστοδούλου

Θέση:  Εκπαιδευτικός Α’βάθμιας