Απόφοιτοι


Από την ίδρυση του Π.Τ.Δ.Ε. μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 οι απόφοιτοι του Τμήματος ανέρχονται σε 4.053.