Επικοινωνία Φοιτητικής Μέριμνας


Στέγαση (στεγαστικό επίδομα)

Υπεύθυνος: Πέγκος Μπουντζής
τηλ.: 25510 30973

 

Σίτιση

Υπεύθυνος: Πέγκος Μπουντζής
τηλ.: 25510 30973

 

Υγειονομική Περίθαλψη

Υπεύθυνος: Γραμματεία ΠΤΔΕ
τηλ.: 25510 30024
fax: 25510 30020

 

Υποτροφίες – Βραβεία

Υπεύθυνος: Γραμματεία ΠΤΔΕ
τηλ.: 25510 30024
fax: 25510 30020