Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Ακαδημαϊκό-ημερολόγιο-πανεπιστημιακού-έτους-2021-2022

Σύμφωνα με την αριθμ. 2/21.09.2021 απόφαση Συνέλευσης το ακαδημαϊκό ημερολόγιο στο ΠΤΔΕ τροποποιείται ως εξής:

Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων

               21/01/2022
Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου /Φεβρουαρίου 2022

              24/01/2022- 11/02/2022