Πτυχιακές Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


Επιβλέπων: Παναγιώτης Καρακατσάνης
Κριτική των περιεχομένων των βιβλίων του γλωσσικού μαθήματος στις τρεις πρώτες τάξεις του Τουρκικού Δημοτικού Σχολείου, Αχμέτ Γκιουνέρ
Κριτική των περιεχομένων των βιβλίων του γλωσσικού μαθήματος στις τρεις τελευταίες τάξεις του Τουρκικού Δημοτικού Σχολείου, Γιουσούφ Οσκάν
Το μάθημα της Ιστορίας στο Μουσουλμανικό Σχολείο. Μια προσπάθεια διδασκαλίας του υπό το πνεύμα της διαπολιτισμικής αντίληψης, Σπύρογλου Αργυρώ – Φλετούρη Σταυρούλα
Η περί παιδείας φιλοσοφία του Δ.. Γληνού, Μετζογιαννάκη
Η περί παιδείας φιλοσοφία του Μακαρέγκο, Αίγλη Αραβανή
Η αποσχολειοποιητική φιλοσοφία της παιδείας. Η διδασκαλία του ορφισμού, Δρίβα Ανδριανή

Επιβλέπουσα: Ελένη Ταρατόρη
Το Ολοήμερο σχολείο. Απόψεις ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών, Κανάκη Ιορδάνα – Γαβρίλη Τριανταφυλλιά

Επιβλέπων: Παναγιώτης Γιαγκουνίδης
Το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών της Βορειοανατολικής Ευρώπης (Σουηδίας – Φιλανδίας) για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Παπαδοπούλου Έλλη – Νασκάμη Σύρμω
Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και στην Ελλάδα, Κούτρα Ευθυμία – Κουτρουλού Κων/να
Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στη Γερμανία και στη Γαλλία. Μια συγκριτική προσέγγιση, Θεοφιλάτου Αγγελική – Καρακύργιου Παρασκευή

Επιβλέπουσα: Δέσποινα Σακκά
Πεποιθήσεις και γνώμες των εκπαιδευτικών για παιδιά που προέρχονται από ποικίλα πολυτισμικά περιβάλλοντα, Σαραντόπουλος Γιώργος
Γονείς, παιδί και τηλεοπτικές ειδήσεις, Καραβοκύρη Ουρανία – Γιαννιώτη Βασιλική
Γονείς, παιδί και τηλεόραση, Ανθοπούλου Άννα – Πασχαλίδου Ευδοξία

Επιβλέπων: Αθανάσιος Καραφύλλης
Η εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα, Παλιβάνη Αναστασία – Χατζηκωνσταντίνου Δήμητρα
Η εκπαίδευση στο 2ο μισό του 19ου αιώνα, Μπόκαρη Μαρία
Σχολικά εγχειρίδια και νεοελληνική εκπαίδευση, Κυριαζίδου Θεοδότα – Κουταλά Ευαγγελία
Το Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου, Ξενιτίδου Παρθενόπη
Το γλωσσικό ζήτημα στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, Μουστάκα Ανθούλα – Κουφού Σοφία

Επιβλέπων: Νικόλαος Μακρής
Εννοιολογική αλλαγή ως προς την έννοια του νου κατά τη σχολική ηλικία (έρευνα), Τσιαούση Χριστίνα – Κουρκτσόγλου Μαρία
Μεταγνωστική ενημερότητα και σχολικά βιβλία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έρευνα), Παπάζογλου Ευθυμία
Φιλία κατά τη σχολική ηλικία (έρευνα), Μπάτζιου Αλεξία – Γκοτσίδου Ελένη
Σύγχρονες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης (Piaget, Vygotsky, εννοιολογικό μοντέλο) και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση (Βιβλιογραφική επισκόπηση)
Καϊτόζης Στυλιανός
Εννοιολογική αλλαγή και μεταγνωστική ενημερότητα (έρευνα), Πυραλεμίδου Μαρία
Ο ρόλος του παιδιού στην ανάπτυξη και τη μάθηση (Βιβλιογραφική επισκόπηση),Στάθη Ναυσικά
Οι θεωρίες των Piaget και Vygotsky και η σχέση τους με την εκπαίδευση, Κουκουμτζή Μαριάννα

Επιβλέπουσα: Αγγελική Δαβάζογλου
Μαθησιακές δυσκολίες: Συνεργασία σχολείου – οικογένειας, Νικολαϊδου Κων/να – Παντζιαρίδου Βασιλική
Το προφίλ των χαρισματικών μαθητών, Αδαμοπούλου Στέλλα – Παπαχρήστου Μαρία
Ο μαθητικός πληθυσμός απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, Ρώσου Αγγελική – Τσακαλίδης Χαράλαμπος
Τα αναλυτικά Προγράμματα στο Ειδικό Σχολείο, Κανατάς Δημήτριος