Υπεύθυνοι προπτυχιακών σπουδών


Σύμφωνα με την απόφαση 2/ 14.9.2016 της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, ορίζονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 οι κάτωθι ως υπεύθυνοι προπτυχιακών σπουδών:

1ο Έτος: Επίκ. Καθ. Χαρίλαος Μιχαλόπουλος (chmichal@helit.duth.gr)
2ο Έτος: Λέκτ. Ασημάκης Φλιάτουρας (afliatou@helit.duth.gr)
3ο Έτος: Επίκ. Καθ. Raimondo Tocci (rtocci@helit.duth.gr)
4ο Έτος: Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ντεληγιάννης (inteligi@helit.duth.gr)