Πρόσβαση στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας


Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 14/3.12.2014 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος σας γνωστοποιούμε ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εντάσσονται στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας περιορίζεται σε 80 σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει για όσους φοιτητές εγγραφούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα.

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών
Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου Σπουδών –
1ο Εξάμηνο – Α2 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία και
2ο Εξάμηνο – Β4 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα είναι κριτήρια για την εγγραφή στην κατεύθυνση Κ.Ε. Για να επιλέξουν την κατεύθυνση Κ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο του 1ου έτους σπουδών να έχουν περάσει αυτά τα μαθήματα. Αν τα έχουν περάσει περισσότεροι από 80, θα επιλέγονται όσοι έχουν περισσότερα μαθήματα με το μεγαλύτερο βαθμό. Ο υπολογισμός θα γίνεται πολλαπλασιάζοντας το μέσο όρο του καθενός φοιτητή με τα E.C.T.S. των μαθημάτων που έχει περάσει.