Γενικές Πληροφορίες

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες:

Γραμματεία: Ελένη Παπανικολάου,
τηλ: 25510 30112
fax: 25510 30020
email:epapanik@eled.duth.gr

Πρόεδρος:
Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης
τηλ: 25510 30035,
fax: 25510 30035
email: xsakonid@eled.duth.gr

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:
Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά
τηλ: 25510 30010,
fax: 25510 30010
email: dsakka@eled.duth.gr