Γενικές Πληροφορίες

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες:

Γραμματεία: Ελένη Παπανικολάου,
τηλ: 25510 30112
fax: 25510 30020
email:epapanik@eled.duth.gr

Πρόεδρος:
Καθηγητής Θωμάς Βουγιουκλής
τηλ: 25510 30025,
fax: 25510 30025
email: tvougiou@eled.duth.gr

Αν. Πρόεδρος:
Καθηγητής Θεόδωρος Κεβρεκίδης
τηλ: 25510 30026
fax: 25510 30026
email: tkevreki@eled.duth.gr